Zákaznícky účet

1.     Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

2.     Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.     Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4.     Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.     Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.     Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Veľkoobchodná sekcia

1. Veľkoobchodná sekcia je určená pre podnikateľov, ale aj pre vlastníkov výučného listu odboru kaderníctva, kozmetika, manikúra, pedikúra.

2. Vo veľkoobchodnej sekcii nakupujúci získa výhodnejšie veľkoobchodné ceny na produkty značiek Berrywell, BBcos, Compagnia Del Color, Green Light, Palco, Taboo, Evin  a ostatné podľa aktuálnej ponuky.

3. Do veľkoobchodnej sekcie je nakupujúci zaradený po kontrole vyplneného IČO,  prípadne  po zaslaní kópie  výčučného listu odboru kaderníctva / kozmetika / pedikúra / manikúra  na e-mail suberts@suberts.sk.